Asymmetrically dropped waistRemove

112200-01
Style No.  »  112200 - Milena
David Tutera for Mon Cheri
112201
Style No.  »  112201 - Gezelle
David Tutera for Mon Cheri
112203
Style No.  »  112203 - Ciprianna
David Tutera for Mon Cheri
112222
Style No.  »  112222 - Eldora
David Tutera for Mon Cheri
112226
Style No.  »  112226 - Brayden
David Tutera for Mon Cheri
113223
Style No.  »  113223 - Louise
David Tutera for Mon Cheri
113225
Style No.  »  113225 - Pandora
David Tutera for Mon Cheri
113229
Style No.  »  113229 - Zora
David Tutera for Mon Cheri
113230
Style No.  »  113230 - Betty
David Tutera for Mon Cheri
211242
Style No.  »  211242 - Carmindy
David Tutera for Mon Cheri
212243
Style No.  »  212243 - Courtney
David Tutera for Mon Cheri
212248
Style No.  »  212248 - Dara
David Tutera for Mon Cheri
212249
Style No.  »  212249 - Pearl
David Tutera for Mon Cheri
212256
Style No.  »  212256 - Lona
David Tutera for Mon Cheri
212258
Style No.  »  212258 - Casey
David Tutera for Mon Cheri
212261
Style No.  »  212261 - Nilda
David Tutera for Mon Cheri
212263
Style No.  »  212263 - Miriam
David Tutera for Mon Cheri
213240
Style No.  »  213240 - Kari
David Tutera for Mon Cheri
213250_033_Hero
Style No.  »  213250 - Dallas
David Tutera for Mon Cheri